Darba laiks

PAR MUZEJU   /   KRĀJUMS     

    

2000.gada 19.aprīlī tika dibināts Naukšēnu pagasta muzejs. Pēc trīs gadiem šis muzejs tika pārdēvēts par Naukšēnu Cilvēkmuzeju.
Naukšēnu Cilvēkmuzejs vēsta par Ziemeļvidzemes un īpaši Naukšēnu novada vēstures notikumiem caur konkrētu indivīdu pieredzi, ļaujot mūsdienu cilvēkam labāk izprast iepriekšējo paaudžu likteņu un vēsturisko notikumu kopsakarības un padarot pieejamas plašākai sabiedrībai materiālās un nemateriālās vēstures liecības, tādējādi caur reģiona kultūrvēstures zināšanām palīdzot cilvēkiem pieņemt šodienai būtiskus lēmumus.

Sākotnēji muzejs atradās Naukšēnu muižas kungu ēkā, bet kopš 2012.gada muzeja pamatekspozīcija atrodas Doktorāta ēkas otrajā stāvā.
Šobrīd muzeja darbības virzieni galvenie virzieni ir:
• muzeja krājuma veidošana un uzturēšana, veicot ar Ziemeļvidzemes reģiona kultūrvēsturiskajiem notikumiem saistītu materiālo un nemateriālo liecību vākšanu un uzskaiti;
• zinātniski pētnieciskā darba veikšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citas vēstures liecības;
• muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, veidojot muzeja ekspozīcijas un izstādes muzeja telpās un ārpus tām;
• apmeklētāju izglītošanās iespēju nodrošināšana, piedāvājot muzeja mērķauditorijai piemērotas izglītojošās programmas un tematiskos pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot skolu jaunatnei.

Doktorāta ēka senāk un tagad

Muižas ēka senāk un tagad

Izstādes un ekspozīcijas apskatei

P.      -

O.     - 

T.      10.00-17.00

C.      10.00-17.00

P.       10.00-18.00

S.      10.00-18.00  (1.maijs-1.oktobris)

SV.     - 

Built with Berta